23 czerwca swoją działalność rozpoczyna Design Centrum Kielce - nowe kreatywne miejsce na mapie międzynarodowych instytucji promujących design. Organizacja pragnie skupić wokół siebie najlepszych projektantów i studentów z kraju i zagranicy, by przez wspólną działalność wnieść nowe spojrzenie na design i jego dynamiczny rozwój.

Misją DCK jest stworzenie wyzwolonej, kreatywnej przestrzeni bez ograniczeń narodowych, kulturowych i społecznych, skupiającej twórców wszystkich odmian designu.

Centrum bierze za cel poszukiwanie nowych dróg kreacji i rozwoju designu w znanych i nieznanych jego właściwościach, poprzez włączenie się w ruch formujący stosunek pomiędzy twórcą, obiektem a użytkownikiem.
Główną ideą jest umocnienie i promocja ruchu łączącego sztukę i design oraz formowanie intelektualnej i praktycznej pozycji w rozwoju tego kierunku.Design Centrum Kielce będzie promować wzornictwo przemysłowe oraz innowacyjność produktu przy zwróceniu szczególnej uwagi na rozwój i kreatywność lokalnego wzornictwa, pochodzącego z regionu świętokrzyskiego.


Design Centrum Kielce
ul. Zamkowa 3